ஆதரவாளர்கள்

Friday, March 29, 2013

poovizi: ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது

poovizi: ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது: ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது என்று பழமொழி ஒன்று உண்டு அதாவது நாம என்ன படிச்சோமோ அதை நாம் நம் வாழ்க்கையில் உபயோகப்படுத்த முடியுதான்னு...

No comments: