ஆதரவாளர்கள்

Tuesday, December 9, 2014

கொங்கதேச விவசாய பிராணி இனங்கள்: கொங்கதேச ஆட்டினங்கள்:

கொங்கதேச விவசாய பிராணி இனங்கள்: கொங்கதேச ஆட்டினங்கள்:: மோளை ஆடு அல்லது மேகரை ஆடு: இது கொங்கதேசத்தின் காவேரிக்கு மேற்குப்ப்பகுதிகளான ஈரோடு, கோவை, திருப்பூர், ஊட்டி, கரூர், திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங...

No comments: