ஆதரவாளர்கள்

Friday, August 17, 2012

Indian Kural (Voice of Indian) conducts Training programs at Tamilnadu

கல்விகடன் பெறுவது எப்படி என்று எவ்வித கட்டணமும் பெறாமல் இந்தியன் குரல் வழிகாட்டுகிறது

Friday, August 3, 2012

NEW RULES TO RTI ACT., 2005தகவல் பெரும் உரிமைச் சட்டம் 2005 இல் 2012-ம்  ஆண்டின்  புதிய விதிமுறைகள் 

தகவல் உரிமைச் சட்ட உபயோகிப்பாளர்களே இந்த இணைப்பை அல்லது தகவலை அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள்  
கல்விக் கடன் பெறுவது எப்படி? தகவல் பெரும் உரிமைச் சட்டம் 2005 பயிற்சி  முகாம் நடைபெறும் இடங்கள்