ஆதரவாளர்கள்

Sunday, July 29, 2012

தொழில் நிறுவனங்களுடன் பல்கலை ஒப்பந்தம் அவசியம் : வழிவகுக்கிறது தொழிற்துறை ஒதுக்கீடு


சென்னை : கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில் நிறுவனங்களுடன் நல்லுறவை மேம்படுத்துவதால், மாணவ, மாணவியருக்கான தரமான கல்வி, பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை விரிவடையச் செய்ய முடியும். அதற்கு தொழிற்துறை ஒதுக்கீட்டு முறையை சரியாக பின்பற்ற அண்ணா பல்கலைக்கழகம்

Tuesday, July 10, 2012

How to apply Education loan?

       Take care of your education  and your parents  both are our  two eyes  . Avoid TV or those two !

     

      All communicatins should be only by RP Ack. Pl. do't go to the Bank and hand over forms/ applications in person. !

 With blessing
VOICE OF INDIAN.
கல்விக் கடன் நம் உரிமை 
நண்பர்களே கல்விக்கடன் பெற சட்டப்பூர்வ ஆலோசனைகளை கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கியுள்ளோம் திரும்பத் திருபப் படித்து நீங்கள் எந்த கோரிக்கை இடத்தில் இருக்கின்றீர்களோ அதற்கான விண்ணப்ப எண்ணை தேர்ந்தெடுத்து SMS அனுப்புங்கள்  

Thursday, July 5, 2012

சமூக ஆர்வலர்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை

இந்தியாவில், சமூக ஆர்வலர்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை; அதற்கு எடுத்துக்காட்டு, திருவண்ணாமலையில், சமூக ஆர்வலர் படுகொலை செய்யப்பட்டது என, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட ஆர்வலர் பலர், வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். திருவண்ணாமலையில், சமூக சேவகரான ராஜ்மோகன், கடந்த 2ம் தேதி, படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம்