ஆதரவாளர்கள்

Friday, August 26, 2016

மரியாதைக்குரிய பள்ளி தாளாளர், தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,

மரியாதைக்குரிய பள்ளி தாளாளர், தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்,

        உங்களுடன் எங்கள் பிள்ளைகள் நலனுக்காக சில வார்த்தைகள் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகின்றோம்

        தினமும் நாளேடுகளைப் புரட்டும் நீங்கள் அறியாததையோ படிக்காத ஒன்றையோ பார்க்காத ஒன்றினையோ உங்களுடன் பேசவில்லை நீங்கள் அன்றாடம் அறிந்த செய்திகள் தான்.

அதாவது ,

Tuesday, August 9, 2016

"காகிதத்தில் ஒரு ஆயுதம்"

"காகிதத்தில் ஒரு ஆயுதம்"

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் மூலம் நமது அனைத்து தேவைகளுக்கும் பிரசனைகளின் தீர்வுக்கும் தகவல் பெறுவது எப்படி?

ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக் கிழமை தோறும் காலை 10.30 மணிக்கு கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்ச்சியில்