ஆதரவாளர்கள்

Monday, September 2, 2013

கரூரில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

தகவல் உரிமைச் சட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு விலக்களிக்கும் திருத்தம் செய்வதைக் கண்டித்து கரூரில் சமூக அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து நடத்தும் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

இடம்; தாலுகா அலுவலகம் அருகில் கரூர்
நாள் ; 06.09.2013 , நேரம் ; காலை 10 மணிக்கு 


தொடர்புக்கு ;  திரு வாசுதேவன் - 9790314533

அனைவரும் வாரீர் வாரீர் 

மக்களாட்சியைக் காக்க வாரீர் வாரீர் 

 


 


2 comments:

sureshkumar s said...

date please

Bala subramanian said...


தகவல் உரிமைச் சட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு விலக்களிக்கும் திருத்தம் செய்வதைக் கண்டித்து கரூரில் சமூக அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து நடத்தும் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம்

இடம்; தாலுகா அலுவலகம் அருகில் கரூர்
நாள் ; 06.09.2013 , நேரம் ; காலை 10 மணிக்கு

நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணப்பாளர் திரு வாசுதேவன் ; 9790314533

அனைவரும் வாரீர் வாரீர்
மக்களாட்சியைக் காக்க வாரீர் வாரீர்