ஆதரவாளர்கள்

Friday, September 27, 2013

Aware about 100 percent of college job placement

போலி இன்டர்வியு பற்றி விழிப்புணர்வு பெற
நடந்தபின்னர் போராடுவதை விட வருமுன் அறிந்து தடுப்பதே சிறப்பு
உங்களால் முடிந்தால் மற்றவர்களுக்கும் குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு தெரியும் வண்ணம் அனுப்பிடுங்கள்


No comments: