ஆதரவாளர்கள்

Tuesday, September 10, 2013

மான்புமிகு மக்கள் சேவகர்களின் சிபாரிசு அம்பலம் - தகவல் உரிமைச் சட்டத்தால் அம்பலம்

நன்மைக்களே!

ம்னக்களுக்காக உழைக்கும் மக்கள் காவலர்கள் தேர்தலில் வெற்றிபெற்று மக்களுக்கு உழைக்கும் லட்சணத்தைப் பாரீர்

இவர்களுக்கு ஒட்டுப்போட்ட மக்களைத் தான் தூக்கில் போடவேண்டும்


நன்றி ;தினமலர்

நன்றி தினமலர்

நன்றி தினமலர்

No comments: