ஆதரவாளர்கள்

Wednesday, July 10, 2013

தகவல் பெரும் உரிமைச் சட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகள் ஏன் பதில் அளிக்கப்பட வேண்டும்?

தகவல் பெரும் உரிமைச் சட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகள் ஏன் பதில் அளிக்கப்பட வேண்டும்? விளக்கம் காண

நாங்கள் பொது அதிகார அமைப்பாக செயல்பட மாட்டோம் எனும் அரசியல் கட்சிகளுக்கும் சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவர முயலும் மத்திய அரசும். விரிவான அலசல்

1 comment:

Warrant Balaw said...

தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம்; தறுதலை சட்டமே!
http://archive.inneram.com/2011061117164/about-rti