ஆதரவாளர்கள்

Saturday, May 18, 2013

இந்தியன் குரல்: கைத்தறி சங்கங்கள் கொள்ளை ஆண்டுக்கு 35ஆயிரம் கோடி ர...

இந்தியன் குரல்: கைத்தறி சங்கங்கள் கொள்ளை ஆண்டுக்கு 35ஆயிரம் கோடி ர...: நண்பர்களே ஊழல் எந்த வடிவத்தில் எப்படி நடைபெறும் என்று யூகிக்க முடியாத அளவில் தான் நடைபெறுகின்றது.தமிழ் நாடு நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள்...

No comments: