ஆதரவாளர்கள்

Sunday, April 7, 2013

ராஜகிரி ஹாஜா மைதீன் (அபு நிஹான்): பொறியியல் கல்லூரிகள் - மாணவர்களுக்கு வைக்கப்பட்ட ப...

ராஜகிரி ஹாஜா மைதீன் (அபு நிஹான்): பொறியியல் கல்லூரிகள் - மாணவர்களுக்கு வைக்கப்பட்ட ப...: சென்னை: எந்தவிதமான அடிப்படைக் கட்டமைப்பு வசதிகளும் இல்லாத 200 தனியார் சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகம்...

1 comment:

Bala subramanian said...

ஆய்வுக்கு உரியது நல்ல விழிப்புணர்வு பதிவு இது போன்ற பதிவுகள் அனைவரும் காணும் வகையில் பகிரப்பட வேண்டும் நம்மால் பகிரப்பட வேண்டும்

நல்ல பதிவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பகிர்ந்தால் நாடு நாளை உங்களை வணங்கும்

--
www.vitrustu.blogspot.com
VOICE OF INDIAN
256 TVK Qts TVK Nagar,
Sembiyam,
Perambur,
Chennai 600019