ஆதரவாளர்கள்

Thursday, April 11, 2013

வாழ்கவே! வாழ்கவே !! ஊழல் உள்ளவரை வாழ்கவே!!!தமிழ் நாட்டில் மின் பற்றாக்குறையை அறவே நீக்கிய
மின் பற்றாக்குறை மக்களுக்கு இல்லா மாநிலமாக
 மாற்றிக் காட்டிய ஒப்பற்ற முதல்வர்களே வாழ்க வாழ்க ...........
உங்களது சாதனைகளைப் பாராட்டாமல் இருந்தால்
நாளைய வரலாறு எங்களை  மன்னிக்கவே மன்னிக்காது 


மின் உற்பத்தி செய்யாமலே இன்வெர்ட்டர் மின்சாரம்  சாதனை
புதிய திட்டங்களை தீட்டாமலேயே இன்வெர்ட்டர் மின்சாரம்  சாதனை
மக்கள் பணம் வீணாகாமல் இன்வெர்ட்டர் மின்சாரம்  சாதனை
புதிய திட்டங்கள் ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால்  ராஜதந்திர சாதனை
மக்களே இன்வெர்ட்டர் மின்சாரம் மின் உற்பத்தி செய்யும் அளவுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி சாதனை சாதனைமேல் சாதனை
முந்தைய ஆட்சி இன்றைய ஆட்சி பாகுபாடின்றி இன்வெர்ட்டர் மின்சாரம்
 தன்நிகர் இல்லா தலைவர்கள் ஆட்சியில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது கண்டு என் உள்ளம் பூரிப்படைகின்றது

  வாழ்கவே வாழ்கவே
ஊழல் உள்ளவரை வாழ்கவே 

எங்கள் ஒட்டு உங்களுக்கே தயவு செய்து எங்கள் வீட்டுக்கு ஒட்டுக் கேட்டு நீங்கள் வரவேண்டாம் வந்து போன செலவுக்கும் நாங்களே காரணம் என்று சொல்லி நாளை அதற்க்கு ஒரு பங்கு ஊழலில் கேட்பீர்?

No comments: