ஆதரவாளர்கள்

Friday, November 15, 2013

குடிப்பழக்க சிகிச்சைக்காக பல தரப்பட்ட மருந்து வகைகள்

மருந்துகள்

குடிப்பழக்க சிகிச்சைக்காக பல தரப்பட்ட மருந்து வகைகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.
பயன்பாட்டில் உள்ள மருந்துகள்
  • அன்டப்யுஸ் (டைசல்ஃபிரம்) என்ற மருந்து உடலில் காணப்படும் எதனோல் பிரிபடும் பொழுது உருவாகும் அசற்றலிடிகைட்டு என்ற வேதிப்பொருள் மேலும் நீக்காமல் இருப்பதைத் தடுக்கிறது. மது அருந்துவதால் ஏற்படும் பல வகையான தொக்கிய விளைவுகளுக்கு அசற்றலிடிகைட்டு காரணியாகும். அதனால் ஒட்டு மொத்தமாக மதுவை உட்செலுத்தும் பொழுது கடுமையான அசௌகரியம் ஏற்படும்: மிகவும் விரைவாகவும் நீண்ட நேரத்துக்கு நீடிக்கும் தொக்கிய விளைவு. இதனால் இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும் நோயாளி, அதிக அளவில் மதுவை அருந்துவதை தடுக்கிறது. அண்மையில் நடந்த 9-ஆண்டுகள் நீடித்த ஒரு ஆய்வில் டைசல்ஃபிரம் மற்றும் அதனுடன் அதே போன்ற காபமைட்டு சேர்த்து தகுந்த மேற்பார்வையில் உட்கொண்டால், மதுவைத் தவிர்க்கும் விகிதம் 50 விழுக்காடுக்கு மேல் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டது.[89]
  • டேம்போசில் (கால்சியம் கார்பிமைட்) அன்டப்யுசைப் போலவே செயல்படுவது; ஆனால் டைசல்ஃபிரம் உட்கொள்வதால் ஏற்படும் மருந்துகளால் தூண்டப்படும் நச்சுத்தன்மை மற்றும் அயர்வு போன்ற உபாதைகள் இருக்காது.[89][90]
  • குறைந்த அளவு நல்ட்ரிக்சோன் ஒரு போட்டிக்கு ஈடான எதிர்ப்பைத் தூண்டும் மருந்தாகும், ஓபியோய்ட் ரிசப்டார் அல்லது ஓபியோய்ட் வாங்கிகளில், அவை நமது உடல் என்டோர்பின் மற்றும் அபின் கலந்த மருந்துகளை பயன்படுத்தும் ஆற்றலை திறம்படத் தடுத்துவிடும். நல்ட்ரிக்சோன் மூலம் மதுவுக்கான ஏக்கத்தை குறைத்து, தவிர்க்கும் ஆற்றலை மேம்படுத்தலாம். மது நமது உடலில் இருக்கும் என்டோர்பின்களை வெளிப்படுத்தும், அதனால் டோபமைன் எனப்படும் நரம்பணுக்குணர்த்திகள் கிளர்ச்சி அடையும்; அதனால் நமது உடலில் நல்ட்ரிக்சோன் இருந்தால், அது மதுவால் கிடைக்கும் இன்ப மயக்கத்தை மறைத்துவிடும்.[91]
  • அகம்ப்ரோசெட் (காம்ப்ரால் எனவும் அறியப்படும்) மூளையின் வேதியியலை சரிசெய்கிறது, மது சார்புள்ளமை காரணம் க்ளுடமேட், ஒரு வகையான நரம்பணுக்குணர்த்தி பின்வாங்கலுக்குப் பின்னான கட்டத்தில் கிளர்ச்சியுறுவதை தடுக்கிறது.[92]]] அமெரிக்காவின் தி பூட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிச்ட்றேசன் (FDA) உணவு மற்றும் மருந்துகள் நிர்வாகம் இந்த மருந்திற்கு 2004 ஆம் ஆண்டில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.[93]
பரிசோதனைக்குட்பட்ட மருந்துகள்
  • டோபிரமெட் (குறியீட்டுப் பெயர் டோபாமாக்ஸ்), இயற்கையாக சர்க்கரையில் காணப்படும் ஒற்றைச் சாக்கரைடு டி-ஃப்ரூக்டோசு, மது அருந்துபவர்கள் அவர்கள் குடிக்கும் அளவைக் குறைக்க பயனுள்ளதாகும். டோபிரமெட் கிளர்ச்சியூட்டும் க்ளுடமெட் வாங்கிகளை தடுத்து, டோபாமைன் வெளியீட்டைத் தடுக்கிறது மேலும் தடுக்கும் ஆற்றல் கொண்ட காம்மா-அமினோ-பியூட்ரிக் அமில செயல்பாடுகளை தூண்டுகிறது. 2008 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொண்ட டோபிரமெட் பற்றிய மதிப்பீட்டில், இம்மருந்தின் பயன்பாடு சாதகமாக இருப்பதாகவும், இருந்தாலும், போதிய அளவு தரவுகளின் பக்கவலு கிடைக்காததால், மது சார்புள்ளமை தவிர்த்தலுக்கான பயன்பாட்டிற்கு, தற்காலத்திற்கு, தள்ளி வைக்க முடிவுசெய்தது.[94] 2010 ஆம் ஆண்டில் நடத்திய மதிப்பீட்டில், டோபிரமெட் தற்போது நிலுவையில் இருக்கும் மருந்துகளை விட ஆற்றல் படைத்ததாகக் கூறப்பட்டது. டோபிரமெட் திறம்பட மதுவிற்கான ஏக்கத்தை குறைத்து, மது அருந்துவதில் இருந்து பின்வாங்குதலில் காணப்படும் கடுமையை குறைக்கும் மேலும் மனிதனின் வாழ்க்கைத்தர விகிதத்தை மேலும் உயர்த்தும்.[95]
எதிர்விளைவுகளுடன் கூடிய மருந்துகள்
  • பென்ஸோடியாஸெபைன்கள், மது அருந்துவதில் இருந்து விலகுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருந்தாலும், நீண்ட காலத்துக்கு பயன் படுத்தினால் குடிப்பழக்கம் மேலும் கடுமையாக மாறிவிடும். பென்ஸோடியாஸெபைன்களைப் பயன்படுத்தும் கடும் குடிகாரர்களை விட, பயன்படுத்தாதவர்கள் மதுவை தவிர்ப்பதற்கான சூழ் இடர் அதிகமாக உள்ளது. உறக்கமின்மை மற்றும் ஏக்கம் போன்ற நிலைமைகளை நிர்வகிக்க இந்த வகைப்பட்ட மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப் படுகிறது.[96] பென்ஸோடியாஸெபைன்கள் அல்லது உறக்க முடுக்கி மருந்து, தூக்க ஊக்கி மருந்துகள் ஆகியவை பயன்படுத்தினால் 25 விழுக்காடுக்கும் மேல் உள்ள சிகிச்சைக்கு உடபட்டவர்களில் ஒருவர் அதன் விளைவுகளில் இருந்து மீள நீண்ட நாட்கள் ஆகும் என்று ஒரு ஆசிரியர் தெரிவித்துள்ளார். பென்ஸோடியாஸெபைன்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும், தாம் நிதானத்துடன் இருப்பதாக நோயாளிகள் தவறாக நினைக்கின்றனர். நீண்ட நாட்களாக பென்ஸோடியாஸெபைன்கள் கொண்ட மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவோர், அவசரமாக பின்வாங்குதல் கூடாது, அதனால் கடுமையான மனக்கலக்கம் மற்றும் அச்சம் ஏற்பட்டு, மது மயக்கத்திற்கான சூழ் இடரைப் பெருக்கும். 6–12 மாதங்களுக்கு அளவைக் குறைக்கும் பயன்பாடு வெற்றிகரமாக உள்ளது, பின்வாங்கும் பொழுது, அதன் ஆற்றல் குறைந்து காணப்படும்.[97][98]

No comments: