ஆதரவாளர்கள்

Friday, February 8, 2013

என்னால் முடியும் தன்னம்பிக்கை மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி


மாணவர் திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் 10 வது 12 வது வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கான என்னால் முடியும் தன்னம்பிக்கை மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சியை 20-01-2013 அன்று
 

வட சென்னை திருவொற்றியூரில் நடத்தியது ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கலந்து பயன்பெற்றனர் No comments: