ஆதரவாளர்கள்

Saturday, February 16, 2013

வீட்டுமனை வாங்கி ஏமாறத் தயாரா

வீடு மனை வாங்கும்போது நாம் கவனிக்க தவறுவதால் ஏமாற்றப் படுகிறோம் நாம் ஏமாறாமல் இருக்க இந்த காணொளி

வீடு மனை வாங்கும்போது நாம் கவனிக்க தவறுவதால் ஏமாற்றப் படுகிறோம்
நாம் ஏமாறாமல் இருக்க இந்த காணொளி

 ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி மற்றும் பதினைந்தாம் தேதிகளில் காலை பத்து மணி முதல் நண்பகல் ஒரு மணி வரை இலவச தகவல் பெரும் உரிமைச் சட்டம் (2005) உதவிமையத்தை அணுகவும் தொடர்புக்கு  குரல் உதவி மையம் , 29  கும்பத் காம்ப்ளெக்ஸ் ரட்டன் பஜார் சென்னை 600003 ; 9444305581

No comments: