ஆதரவாளர்கள்

Tuesday, February 5, 2013

நில் கவனி செல்


நில் கவனி செல் வீடு மனை வாங்கும்போது நாம் கவனிக்க தவறுவதால் ஏமாற்றப் படுகிறோம்
நாம் ஏமாறாமல் இருக்க
திரு G . இராமசாமி அவர்களின் வழிகாட்டுதலே   இந்த காணொளி


 நில மோசடி உள்ளிட்ட மக்களின் தேவைகள் புகார்கள் விண்ணப்பங்கள் உரிய முறையில் தீர்வு காண ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி மற்றும் பதினைந்தாம் தேதிகளில் காலை பத்து மணி முதல் நண்பகல் ஒரு மணி வரை இலவச தகவல் பெரும் உரிமைச் சட்டம் (2005) உதவிமையத்தை அணுகவும் தொடர்புக்கு  குரல் உதவி மையம் , 29  கும்பத் காம்ப்ளெக்ஸ் ரட்டன் பஜார் சென்னை 600003 ; 9444305581

Government lessons to its younger generations.
Listen kids these are the new updated meaning for the following words...
1) Democracy - A form of government where the elected representatives are supreme and untouchables. It is For the reps, By the reps and Of the reps.
2) Freedom - An imaginary concept conceived to fool people living in a democratic country thinking that they have freedom of speech and expression.
3) Government - An absolute authoritative body which cannot be touched, talked against, or questioned. A body to which all people should serve as slaves.
4) Justice - A concept that protects the corrupt and emboldens them to indulge in more corrupt practices. Also conceived to destroy anyone who stands against those who are corrupt.
5) Police - Servants for the ruling elite. Those who protect and serve their ruling masters instead of the general public or as some ruling elite calls as "mango men".
6) Parliament - A secure building where corrupt people get together and hatch plans and ways to loot and destroy the country. Also termed as the "Temple of Democracy"
More lessons will be conducted in the next class. Class dismissed. -
                                                         -         Chandramohan (IAC Chennai) on facebook

No comments: