ஆதரவாளர்கள்

Tuesday, August 9, 2016

"காகிதத்தில் ஒரு ஆயுதம்"

"காகிதத்தில் ஒரு ஆயுதம்"

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் மூலம் நமது அனைத்து தேவைகளுக்கும் பிரசனைகளின் தீர்வுக்கும் தகவல் பெறுவது எப்படி?

ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக் கிழமை தோறும் காலை 10.30 மணிக்கு கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்ச்சியில்  No comments: