ஆதரவாளர்கள்

Tuesday, February 23, 2016

டாக்டர் அம்பேத்கர் லா அகாடமி

சட்டக் கல்லூரியில் சட்டப்படிப்பு படிக்கும் தமிழக நண்பர்கள் பயன் பெற
டாக்டர் அம்பேத்கர் லா அகாடமி நடத்தும் வாராந்திர வகுப்பு சென்னையில் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை பகல் 2.00 மணிக்கு துவங்குகிறது.
விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள
டாக்டர் அம்பேத்கர் லா அகாடமி
சென்னை
9042905783

No comments: