ஆதரவாளர்கள்

Saturday, May 26, 2012

தகவல் ஆணையர்களை பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டியும்தமிழ்நாடு தகவல்   தகவல் ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்ககளை நிரப்பிடவும் , தகுத்தியற்ற சட்டத்தின் படி செயல்பட தவறிய தகவல் ஆணையர்களை பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டியும் 8-05-2012 அன்று மெமோரியல் ஹால் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது 

No comments: